„…Велико Търново – историческата столица на българите, градът, който без преувеличение и изкуствена патетика може и трябва да бъде наречен най-българският от всички български градове…Постигането на познание за паметта на старопрестолната столица е трудна, изплъзваща се, в някакъв смисъл дори ирационална задача. Безкрайният и разнолик поток на времето напластява едни и отнася други факти и спомени за личности, събития, делници и празници, паметници, сгради, улици… Велико Търново – мястото, където всеки камък е история…“

Елена

Сухиндол