Църквата „Света Троица“

Църквата „Света Троица“ се намира в град Свищов, област Велико Търново. [...]