От с. Горна Липница тръгвате в посока Велико Търново по пътя през селата Паскалевец и Ресен – пътят не е в много добро състояние. От главния път в селото, на разклона при църквата „Св. Димитър” се отклонявате към село Паскалевец – разстоянието е 9 км. Пътят минава през местността Бурловец, където в древността е имало тракийски селища. От с. Паскалевец поемате към с. Ресен – разстоянието е 7 км. На разклона преди Ресен има табела за село Никюп – разстоянието до него е 4 км. Малко по надолу в посока с. Ресен главният път пресича река Росица. Влизате в село Никюп, правите десен завой покрай малък парк, като не поемате в посока центъра. Разстоянието от с Никюп до Никополис Ад Иструм е 3.8 км.

Никополис Ад Иструм

Римският и ранновизантийски град Никополис ад Иструм е разположен е върху невисоко плато на левия бряг на р. Росица.

Градът е основан от римския император Марк Улпий Траян (98 – 117 г.) в чест на победата му над даките (106 г.).

Никополис ад Иструм е организиран по подобие на градовете в Мала Азия – Ефес, Никея и Никомедия. Начело на градското управление стои Съвет на архонтите, ръководен от първия архонт, който упражнява съдебната власт. Специална колегия от жреци се грижи за честването на култа към императора и към божествата с гръко-римски и източен произход: Зевс, Хера, Атина, Херакъл, Асклепий, Дионис, Митра и др.

Градът е планиран по т. нар. “ортогонална система”, при която улиците са прави, ориентирани по посоките на света и се пресичат под прав ъгъл. Днес можете да видите как са изглеждали: античните улици с настилка от огромни каменни блокове, тротоарите, централната улична канализация с шахти в настилката и др. елементи на античното градоустройство. Разкрити са: останките на одеона (малък театър за камерни спектакли); централният градски площад (агора) с останки от околовръстна колонада; сградите около площадното пространство; булевтериона (градски съвет); една улична латрина (WC); части от голяма обществена баня (терми), две от портите на укрепителната система и др.части от архитектурата и градоустройството на.града.

Никополис ад Иструм е бил добре водоснабден. Главният водопровод е Западният с дължина 26 км. Началото му е при пещерата край Мусина. Конструктивният му капацитет е 16 000 л на денонощие По него водата е достигала специално изграден резервоар, разположен до западната крепостна стена. От там градската водопроводна система е отвеждала водата за частните и обществени сгради, бани и тоалетни. Допълнително количество вода са осигурявали два по-малки водопровода, идващи от северозапад и кладенци. Интересно е, че освен с водопровод и канализация, крепостта е разполагала и с парно, и дори е имало открита пътека, която се е отоплявала през зимата и около която вероятно е имало екзотични растения.

Никополис Ад Иструм

През лятото на 1871 г. унгарският пътешественик Феликс Каниц посетил руините при „стария Никюп“ и попаднал на варовиков постамент за бронзова статуя на Юлия Домна (от 198 г.), съпруга на император Септимий Север. Паметникът бил издигнат от „най-свещения градски съвет и най-могъщото народно събрание“.

През есента на 1900 г. френският епиграф Ж.Сьор провел за първи път неколкомесечни проучвания, чиито резултати не са публикувани. През 1906-1909 г. чехът В. Добруски изследвал частично Агората на града, където вероятно преди това е работил Сьор. През 1945 и 1966-1968 г. екип под ръководството на Т.Иванов от Археологическия институт и музей на БАН-София, изследвал банята в северната част на града и малкият театър в югозападната част на Агората. От 1970 г. се провеждат системни археологически разкопки под научното ръководство на проф. Т.Иванов. Проучени са сградите от комплекса на Агората и тези около него.

От 1985 до 1992 г. в Никополис ад Иструм се провеждат съвместни българо-английски археологически разкопки. От българска страна участва екип от Археологическия институт и музей при Българска академия на науките и от Великотърновския исторически музей, а от английска – екип от Университета в Нотингам. Българският екип проучва Никополис ад Иструм II, т.е т.нар. Югоизточно разширение (Anexq Castellum), което представлява града през ранно византийската епоха (V-VI в.). Съвместните проучвания са подновени през 1996г. Екипите изследват стратеграфията на Градския площад на Никополис ад Иструм (хронология на строителните периоди) и късноантичното укрепено селище при с. Дичин, Великотърновско.

Археологически резерват „Никополис Ад Иструм“ се администрира от Регионален исторически музей Велико Търново http://www.museumvt.com/.

Археологическият резерват работи без почивен ден.

Антична крепост "Нове"
Църквата „Света Троица“
Арбанаси
Еменски каньон
Зараповският водопад
Килифаревски манастир
Къпиновският манастир и водопада до него
Мусинската пещера
Никополис Ад Иструм
120-годишна статия ни разказва за търновеца Георги Живков

Следвайте и ни харесайте